WELKOM!

‘Je nuttig maken op een manier die bij jou past’

Dagbesteding Nui Spoor is een dagbesteding in Amby waar voornamelijk houtbewerking en buitenwerk worden gedaan. De dagbesteders en de begeleiders maken er samen een prettige werkdag van.

We bieden dagbesteding aan voor mensen die om verschillende redenen niet deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Dagbesteding biedt sociaal contact, structuur en zingeving. Naast de activiteiten bieden we ook ruimte voor ontwikkeling. We coachen deelnemers op eventuele persoonlijke doelen en ontwikkelpunten. De werkzaamheden en de begeleiding worden afgestemd op de deelnemer, diens persoonlijkheid en mogelijkheden.

Er is een mooie houtbewerking en een andere ruimte waar hobbywerk kan worden gedaan, de werkzaamheden zijn zowel binnen als buiten gevarieerd, we werken met een kleine groep dagbesteders en gaan hierbij zoveel mogelijk naast elkaar staan.  Deze uitgangspunten maken het prettig om samen te werken.

Over ons

Al langere tijd wilde ik een dagbesteding opzetten waarin we ons goed kunnen richten op de problematiek van de dagbesteders en waarmee we samen met de deelnemers naar een positief doel toe werken. Ook wilde ik dat de houding van de begeleider hierbij zoveel mogelijk naast de dagbesteder is waardoor de dagbesteder wordt gemotiveerd, zich serieus genomen voelt en wordt uitgenodigd om proactief deel te nemen.

In 2014 kwam ik in contact met Natuurspeeltuin de Mergelhoof, die op dat moment recent was gewisseld van eigenaar. Aanvankelijk ondersteunden we hier als vrijwilligers om de speeltuin draaiende te houden, maar al snel leek dit een ideale locatie om een dagbesteding op te zetten. We hebben de Stichting Natuurspeeltuin voorgesteld om op hun locatie een dagbesteding te realiseren waarmee we het beheer en onderhoud van de speeltuin uit zullen voeren. Nui Spoor was geboren.

In 2016 zijn we dankzij Natuurmonumenten verhuisd naar een gebouw naast Fort Sint Pieter, waar we met plezier hebben gewerkt. Toen van dit gebouw een ontmoetingscentrum werd gemaakt voor toeristen was het ook tijd voor Nui Spoor om een geschiktere binnenwerkplaats op te zetten.

Sinds 2019 huist Nui Spoor op de Ambyerstraat Noord in Amby, Maastricht. In de grotere ruimtes is het voor dagbesteders nu gemakkelijk om een eigen werkplaats te realiseren. We hebben naast de houtbewerking ook een ruimte voor hobbymatige activiteiten, en het is natuurlijk het vertrekpunt voor de buitendienst.

Even voorstellen

Missie & visie

De missie van Nui Spoor is eigenlijk heel eenvoudig. We willen onze deelnemers een plaats geven waar ze nuttig bezig zijn, zich gewaardeerd voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken zullen we blijvend aandacht besteden aan methodes om dagbesteders te enthousiasmeren en zich te kunnen ontwikkelen. Ook zullen we ons blijven opleiden in de begeleidingsvormen bij verschillende soorten (psychiatrische) problematiek en hier de nodige instrumenten voor aanschaffen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iets altijd beter voelt als iemand dat zelf bereikt heeft. Vanuit deze overtuiging benaderen wij onze dagbesteders zoveel mogelijk gelijkwaardig waarbij we de eigen ideeën en mogelijkheden van de dagbesteder als uitgangspunt nemen. Gelijkwaardigheid betekent natuurlijk ook dat iedere dagbesteder ons ook aan kan spreken op ons gedrag. We zijn immers allemaal mens, niet perfect en dat is prima.

Volgens onze visie maakt de bovengenoemde begeleidingsstijl het mogelijk om de dagbesteder een gevoel van verantwoordelijkheid, belangrijkheid en ownership te hebben ten aanzien van zijn of haar functie en rol binnen de dagbesteding.

Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze van Nui Spoor is de individuele begeleidingstijl en het samenwerken.

De individuele stijl maakt het mogelijk om de begeleiding af stemmen op de persoon. We gaan uit van de mogelijkheden, de wensen en de eigen kracht van de dagbesteder. Iedereen gaat met een eigen reden naar een dagbesteding en iedereen heeft andere (persoonlijke) doelstellingen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de invulling van de dagbesteding en het eventuele coachingstraject voor iedereen anders zal zijn.

Samenwerken betekent natuurlijk dat je samen iets doet. Bij de dagbesteding doen we dit door zoveel mogelijk naast elkaar te staan. Iedereen heeft (waar mogelijk) invloed en eigen ideeën of input worden gestimuleerd. Als je samenwerkt moet je natuurlijk ook rekening houden met de ander. Je hebt je eigen invloed en je eigen verantwoordelijkheid. We begeleiden dus kleine groepen (maximaal 5 dagbesteders per begeleider) waarbij we afstemmen op de wensen en behoeften van het individu.

Bij samenwerken hoort ook het elkaar helpen. Wanneer een dagbesteder moet verhuizen of een andere klus voor zich heeft staan waar Nui Spoor bij kan helpen dan gebeurd dat ook meestal. Soms individueel, maar meestal gaan we dan met een groep iemand helpen. Ook het doen van gezamenlijke activiteiten versterkt het groepsgevoel. We organiseren maandelijkse groepsactiviteiten  om dit te bewerkstelligen.

Wat kom ik doen?

Bij Nui Spoor zijn er verschillende werkzaamheden die moeten worden gedaan, daarnaast is er de mogelijkheid om zelf (in overleg) werkzaamheden te kiezen. Bij het aannemen van opdrachten wordt altijd eerst bekeken wat het beste is voor onze groep. Voor iedere dagbesteder wordt besproken welke werkzaamheden hij of zij kan en wil.

De werkzaamheden zijn in te delen in 4 categoriën: houtbewerking, bouw en klussen, groenwerk en overige

Houtbewerking

Op de houtbewerking wordt vooral gewerkt met steigerhout, pallets en ander licht hout. Er worden zowel producten gemaakt als gerepareerd. Hiervoor moeten verschillende werkzaamheden worden gedaan zoals meten, aftekenen, zagen, schuren en lakken.

•Grote houten voorwerpen maken (bijvoorbeeld bank, wijnrek)
•Kleine houten voorwerpen maken (bijvoorbeeld telefoonstandaardjes, waxinelichtjes en sleutelhangers)
•Reparatie en onderhoud (bijvoorbeeld tuinbank, eetkamerstoelen). 

Buitendienst Groenwerk

Nui Spoor heeft verschillend groenwerk buiten. Er worden tuinen onderhouden maar ook ontworpen en aangelegd, dit kan zowel voor particulieren als bedrijven zijn. Daarnaast helpt Nui Spoor ook met onderhoud van natuurgebied. Er wordt van alles gedaan, onder andere schoffelen, maaien en bosmaaien, grondverzet, onkruid wieden.

•Tuinonderhoud 
•Aanleg van tuin
•Onderhoud mergelgrotingangen
•Omgevallen bomen kappen en opruimen

Buitendienst bouw en klussen. 

Naast groenwerk worden verschillende bouwklussen gedaan met verschillende materialen. De werkzaamheden hiervoor kunnen erg verschillen.

•Vlonderterras aanleggen
•Betonnen tuinaanleg voor bedrijf realiseren
•Schutting plaatsen

Overige

Dagbesteders kunnen ook een eigen invulling aan hun werkzaamheden geven. Zo hebben we dagbesteders die vrijwel alleen hun eigen werk doen, bijvoorbeeld pyrografie, beitels slijpen, miniatuurbouw en apparaten recyclen.  Naast eigen activiteiten is er natuurlijk ook ruimte om te ondersteuning in andere zaken zoals voorbereiding van de pauzes, huishoudelijk werk en het maken van inkooplijsten. 

Heeft u een klus die gedaan moet worden? Of interesse in één van onze houtproducten?

 

Wat kan ik verwachten?

Specifieke en persoonlijke begeleiding

De meeste dagbesteders geven aan om ‘vrijwilligerswerk’ te komen doen. Wij dragen er zorg voor dat de werkcondities passen bij de dagbesteder. In de eerste periode kijken we wat iemand kan en wil zodat we de dagbesteder uitdagend werk kunnen bieden waar hij of zij zich in kan ontwikkelen. Bij onze dagbesteders gaan we doorgaans niet al te diepgravend te werk. Vaak is er juist te behoefte om lekker te werken, en niet bezig te zijn met de problemen van thuis of hulpverlenerstaalgebruik. Wanneer iemand juist wil praten wil deze vaak zijn of haar verhaal kwijt kunnen zonder dat het terug wordt gekoppeld via het hulpverleningsnetwerk. We bekijken natuurlijk per persoon en situatie naar wat wenselijk is, welke verwachtingen worden gesteld, en in welke mate er contact met netwerk zal zijn.

Coaching (vaardigheden, persoonlijk)

We bieden daarnaast ook coaching aan. Wanneer daar behoefte aan is, werken we met deelnemers aan persoonlijke doelen. Dit doen we door tijdens de werkzaamheden te oefenen en hier in individuele gesprekken op terug te komen. De werkwijze wordt natuurlijk aangepast aan de situatie. Hoewel sommige dagbesteders binnenkomen met een wens tot coaching, ontstaat deze behoefte vaak pas na een paar weken of maanden. Dit houden we bespreekbaar met de deelnemers, als er vraag naar coaching is zullen we deze in overleg met deelnemer en verwijzer inzetten. We stellen voor iedere deelnemer doelen op die we jaarlijks of vaker samen evalueren.

Professionaliteit 

Bij Nui Spoor gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze deelnemers, we zullen ook altijd met onze dagbesteders overleggen met wie we gegevens delen, en hier formulieren voor laten tekenen. Hieronder kunt u ons privacybeleid inzien:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Het is voor Nui Spoor natuurlijk belangrijk om tevreden dagbesteders te hebben. Hoewel we het hier ook tijdens de dagbesteding over zullen hebben meten we dit ook jaarlijks met een vragenlijst (het zogeheten cliënttevredenheidsonderzoek). Wanneer een dagbesteder ergens niet tevreden is gaan we graag in gesprek om het vervolgens op te lossen. Voor situaties waarin dit niet lukt hebben we ook een klachtenregeling. Hier kan je terecht als je ontevredenheid niet met ons opgelost krijgt, of als je dit niet goed aan kan geven. Zie hieronder voor onze klachtenregeling:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Nui Spoor wil natuurlijk zorg van goede kwaliteit bieden en ziet erop toe om deze te blijven verhogen. Om zorg te dragen dat dit ook gebeurd is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. De begeleiding is op de hoogte van het kwaliteitsbeleid. Zie hieronder voor de beleidsverklaring waarmee wij onderschrijven achter ons beleid te staan:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Certificaten

Daarnaast creëren we de mogelijkheid tot het behalen van certificaten. In eerste instantie zullen dit certificaten zijn die vereist zijn voor sommige werkzaamheden (buiten werken, bosmaaier). In de toekomst willen we ons meer richten op de toekomstperspectieven van de deelnemers en trainingen aanbieden die daarbij passen. Denk hierbij aan beroepsgerichte certificaten, maar ook aan bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.

Zorgaanbod

Op de dagbesteding kunnen mensen met verschillende achtergronden en van verschillend niveau terecht. Door de grote variatie aan werkzaamheden is er ‘voor ieder wat wils.’ In principe kan iedere volwassene die geen intensieve lichamelijke begeleiding nodig heeft deelnemen. Nui Spoor is helaas (nog) niet goed rolstoeltoegankelijk.

Het is een kleinschalige dagbesteding waarbij wordt gestreeft naar een groep dagbesteders die verschillen van problematiek en achtergrond. Er worden zowel langdurende als kortere trajecten aangeboden.

Verwijzers & particulieren

Nui Spoor biedt dagbesteding aan voor mensen met voornamelijk CIZ, PGB en WMO indicaties. De dagbesteding biedt de deelnemers structuur, activiteiten en zingeving. Daarnaast kan er ook worden gewerkt aan persoonlijke doelstellingen en het aanleren van vaardigheden. Heeft u een potentiële deelnemer zonder indicatie of met een indicatie die nog niet actief is? Neem contact met ons op. Waar mogelijk ondersteunen wij bij het aanvragen van de indicatie. Ook onderkennen we het belang voor de cliënt om te worden geactiveerd wanneer de (goedgekeurde) indicatie nog niet is ingegaan. Wij helpen hierbij waar mogelijk, en beoordelen per situatie of we dit op ons kunnen nemen.

Samenwerking

NuiSpoor werkt samen met: