De dagbesteding

Bij Nui Spoor zijn er verschillende werkzaamheden die moeten worden gedaan, daarnaast is er de mogelijkheid om zelf (in overleg) werkzaamheden te kiezen. Bij het aannemen van opdrachten wordt altijd eerst bekeken wat het beste is voor onze groep. Voor iedere dagbesteder wordt besproken welke werkzaamheden hij of zij kan en wil. 

De werkzaamheden zijn in te delen in 4 categoriën: houtbewerking, bouw en klussen, groenwerk en overige

Houtbewerking

Op de houtbewerking wordt vooral gewerkt met steigerhout, pallets en ander licht hout. Er worden zowel producten gemaakt als gerepareerd. Hiervoor moeten verschillende werkzaamheden worden gedaan zoals meten, aftekenen, zagen, schuren en lakken.

•Grote houten voorwerpen maken (bijvoorbeeld bank, wijnrek)

•Kleine houten voorwerpen maken (bijvoorbeeld telefoonstandaardjes, waxinelichtjes en sleutelhangers)

•Reparatie en onderhoud (bijvoorbeeld tuinbank, eetkamerstoelen). 

 

Buitendienst Groenwerk

Nui Spoor heeft verschillend groenwerk buiten. Er worden tuinen onderhouden maar ook ontworpen en aangelegd, dit kan zowel voor particulieren als bedrijven zijn. Daarnaast helpt Nui Spoor ook met onderhoud van natuurgebied. Er wordt van alles gedaan, onder andere schoffelen, maaien en bosmaaien, grondverzet, onkruid wieden.

•Tuinonderhoud 

•Aanleg van tuin

•Onderhoud mergelgrotingangen

•Omgevallen bomen kappen en opruimen

 

Buitendienst bouw en klussen. 

Naast groenwerk worden verschillende bouwklussen gedaan met verschillende materialen. De werkzaamheden hiervoor kunnen erg verschillen.

•Vlonderterras aanleggen

•Betonnen tuinaanleg voor bedrijf realiseren

•Schutting plaatsen

 

Overige

Dagbesteders kunnen ook een eigen invulling aan hun werkzaamheden geven. Zo hebben we dagbesteders die vrijwel alleen hun eigen werk doen, bijvoorbeeld pyrografie, beitels slijpen, miniatuurbouw en apparaten recyclen. 

Naast eigen activiteiten is er natuurlijk ook ruimte om te ondersteuning in andere zaken zoals voorbereiding van de pauzes, huishoudelijk werk en het maken van inkooplijsten. 

 

 

Heeft u een klus die gedaan moet worden? Of interesse in één van onze houtproducten?

 


 

 

Specifieke en persoonlijke begeleiding

De meeste dagbesteders geven aan om ‘vrijwilligerswerk’ te komen doen. Wij dragen er zorg voor dat de werkcondities passen bij de dagbesteder. In de eerste periode kijken we wat iemand kan en wil zodat we de dagbesteder uitdagend werk kunnen bieden waar hij of zij zich in kan ontwikkelen. Bij onze dagbesteders gaan we doorgaans niet al te diepgravend te werk. Vaak is er juist te behoefte om lekker te werken, en niet bezig te zijn met de problemen van thuis of hulpverlenerstaalgebruik. Wanneer iemand juist wil praten wil deze vaak zijn of haar verhaal kwijt kunnen zonder dat het terug wordt gekoppeld via het hulpverleningsnetwerk. We bekijken natuurlijk per persoon en situatie naar wat wenselijk is, welke verwachtingen worden gesteld, en in welke mate er contact met netwerk zal zijn.

Coaching (vaardigheden, persoonlijk)

We bieden daarnaast ook coaching aan. Wanneer daar behoefte aan is, werken we met deelnemers aan persoonlijke doelen. Dit doen we door tijdens de werkzaamheden te oefenen en hier in individuele gesprekken op terug te komen. De werkwijze wordt natuurlijk aangepast aan de situatie. Hoewel sommige dagbesteders binnenkomen met een wens tot coaching, ontstaat deze behoefte vaak pas na een paar weken of maanden. Dit houden we bespreekbaar met de deelnemers, als er vraag naar coaching is zullen we deze in overleg met deelnemer en verwijzer inzetten. We stellen voor iedere deelnemer doelen op die we jaarlijks of vaker samen evalueren.

Professionaliteit 

Bij Nui Spoor gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze deelnemers, we zullen ook altijd met onze dagbesteders overleggen met wie we gegevens delen, en hier formulieren voor laten tekenen. Hieronder kunt u ons privacybeleid inzien:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Het is voor Nui Spoor natuurlijk belangrijk om tevreden dagbesteders te hebben. Hoewel we het hier ook tijdens de dagbesteding over zullen hebben meten we dit ook jaarlijks met een vragenlijst (het zogeheten cliënttevredenheidsonderzoek). Wanneer een dagbesteder ergens niet tevreden is gaan we graag in gesprek om het vervolgens op te lossen. Voor situaties waarin dit niet lukt hebben we ook een klachtenregeling. Hier kan je terecht als je ontevredenheid niet met ons opgelost krijgt, of als je dit niet goed aan kan geven. Zie hieronder voor onze klachtenregeling:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Nui Spoor wil natuurlijk zorg van goede kwaliteit bieden en ziet erop toe om deze te blijven verhogen. Om zorg te dragen dat dit ook gebeurd is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. De begeleiding is op de hoogte van het kwaliteitsbeleid. Zie hieronder voor de beleidsverklaring waarmee wij onderschrijven achter ons beleid te staan:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Certificaten

Daarnaast creëren we de mogelijkheid tot het behalen van certificaten. In eerste instantie zullen dit certificaten zijn die vereist zijn voor sommige werkzaamheden (buiten werken, bosmaaier). In de toekomst willen we ons meer richten op de toekomstperspectieven van de deelnemers en trainingen aanbieden die daarbij passen. Denk hierbij aan beroepsgerichte certificaten, maar ook aan bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.