Wat kan ik verwachten?

Specifieke en persoonlijke begeleiding

De meeste dagbesteders geven aan om ‘vrijwilligerswerk’ te komen doen. Wij dragen er zorg voor dat de werkcondities passen bij de dagbesteder. In de eerste periode kijken we wat iemand kan en wil zodat we de dagbesteder uitdagend werk kunnen bieden waar hij of zij zich in kan ontwikkelen. Bij onze dagbesteders gaan we doorgaans niet al te diepgravend te werk. Vaak is er juist te behoefte om lekker te werken, en niet bezig te zijn met de problemen van thuis of hulpverlenerstaalgebruik. Wanneer iemand juist wil praten wil deze vaak zijn of haar verhaal kwijt kunnen zonder dat het terug wordt gekoppeld via het hulpverleningsnetwerk. We bekijken natuurlijk per persoon en situatie naar wat wenselijk is, welke verwachtingen worden gesteld, en in welke mate er contact met netwerk zal zijn.

Coaching (vaardigheden, persoonlijk)

We bieden daarnaast ook coaching aan. Wanneer daar behoefte aan is, werken we met deelnemers aan persoonlijke doelen. Dit doen we door tijdens de werkzaamheden te oefenen en hier in individuele gesprekken op terug te komen. De werkwijze wordt natuurlijk aangepast aan de situatie. Hoewel sommige dagbesteders binnenkomen met een wens tot coaching, ontstaat deze behoefte vaak pas na een paar weken of maanden. Dit houden we bespreekbaar met de deelnemers, als er vraag naar coaching is zullen we deze in overleg met deelnemer en verwijzer inzetten. We stellen voor iedere deelnemer doelen op die we jaarlijks of vaker samen evalueren.

Professionaliteit 

Bij Nui Spoor gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze deelnemers, we zullen ook altijd met onze dagbesteders overleggen met wie we gegevens delen, en hier formulieren voor laten tekenen. Hieronder kunt u ons privacybeleid inzien:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Het is voor Nui Spoor natuurlijk belangrijk om tevreden dagbesteders te hebben. Hoewel we het hier ook tijdens de dagbesteding over zullen hebben meten we dit ook jaarlijks met een vragenlijst (het zogeheten cliënttevredenheidsonderzoek). Wanneer een dagbesteder ergens niet tevreden is gaan we graag in gesprek om het vervolgens op te lossen. Voor situaties waarin dit niet lukt hebben we ook een klachtenregeling. Hier kan je terecht als je ontevredenheid niet met ons opgelost krijgt, of als je dit niet goed aan kan geven. Zie hieronder voor onze klachtenregeling:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Nui Spoor wil natuurlijk zorg van goede kwaliteit bieden en ziet erop toe om deze te blijven verhogen. Om zorg te dragen dat dit ook gebeurd is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. De begeleiding is op de hoogte van het kwaliteitsbeleid. Zie hieronder voor de beleidsverklaring waarmee wij onderschrijven achter ons beleid te staan:

Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Certificaten

Daarnaast creëren we de mogelijkheid tot het behalen van certificaten. In eerste instantie zullen dit certificaten zijn die vereist zijn voor sommige werkzaamheden (buiten werken, bosmaaier). In de toekomst willen we ons meer richten op de toekomstperspectieven van de deelnemers en trainingen aanbieden die daarbij passen. Denk hierbij aan beroepsgerichte certificaten, maar ook aan bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.