Wat kan ik verwachten?

Specifieke en persoonlijke begeleiding:
De meeste dagbesteders geven aan te komen om ‘vrijwilligerswerk’ te komen doen. Wij dragen er zorg voor dat de werkcondities passen bij de dagbesteder. In de eerste periode kijken we wat iemand kan en wil zodat we de dagbesteder uitdagend werk kunnen bieden waar hij of zij zich in kan ontwikkelen. Bij deze dagbesteders gaan we doorgaans niet al te diepgravend te werk. Vaak is er juist behoefte om lekker te werken en niet bezig te zijn met de problemen van thuis of hulpverlenerstaal. Wanneer er behoefte aan is ondersteunen we natuurlijk wel op verschillende gebieden.

Coaching (vaardigheden, persoonlijk):
We bieden daarnaast ook coaching aan. Wanneer daar behoefte aan is, werken we met deelnemers aan persoonlijke doelen. Dit doen we door tijdens de werkzaamheden te oefenen en hier in individuele gesprekken op terug te komen. De werkwijze wordt natuurlijk aangepast aan de situatie. Hoewel sommige dagbesteders binnenkomen met een wens tot coaching, ontstaat deze behoefte vaak pas na een paar weken of maanden. Dit houden we bespreekbaar met de deelnemers, als er vraag naar coaching is zullen we deze in overleg met deelnemer en verwijzer inzetten.

Certificaten:
Daarnaast creëren we de mogelijkheid tot het behalen van certificaten. In eerste instantie zullen dit certificaten zijn die vereist zijn voor sommige werkzaamheden (buiten werken, bosmaaier). In de toekomst willen we ons meer richten op de toekomstperspectieven van de deelnemers en trainingen aanbieden die daarbij passen. Denk hierbij aan beroepsgerichte certificaten, maar ook aan bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.

Klachtenregeling:
Indien u er bij ontevredenheid met ons niet uit komt, kunt u natuurlijk gebruik maken van onze klachtenregeling. Klik voor meer informatie op deze link (docx bestand) of deze link (pdf bestand)