De missie van Nui Spoor is eigenlijk heel eenvoudig. We willen onze deelnemers een plaats geven waar ze nuttig bezig zijn, zich gewaardeerd voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken zullen we blijvend aandacht besteden aan methodes om dagbesteders te enthousiasmeren en zich te kunnen ontwikkelen. Ook zullen we ons blijven opleiden in de begeleidingsvormen bij verschillende soorten (psychiatrische) problematiek en hier de nodige instrumenten voor aanschaffen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iets altijd beter voelt als iemand dat zelf bereikt heeft. Vanuit deze overtuiging benaderen wij onze dagbesteders zoveel mogelijk gelijkwaardig waarbij we de eigen ideeën en mogelijkheden van de dagbesteder als uitgangspunt nemen. Gelijkwaardigheid betekent natuurlijk ook dat iedere dagbesteder ons ook aan kan spreken op ons gedrag. We zijn immers allemaal mens, niet perfect en dat is prima.

Volgens onze visie maakt de bovengenoemde begeleidingsstijl het mogelijk om de dagbesteder een gevoel van verantwoordelijkheid, belangrijkheid en ownership te hebben ten aanzien van zijn of haar rol binnen de dagbesteding.