Kenmerkend voor de werkwijze van Nui Spoor is de individuele begeleidingstijl en het samenwerken.

De individuele stijl maakt het mogelijk om de begeleiding af stemmen op de persoon. We gaan uit van de mogelijkheden, de wensen en de eigen kracht van de dagbesteder. Iedereen gaat met een eigen reden naar een dagbesteding en iedereen heeft andere (persoonlijke) doelstellingen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de invulling van de dagbesteding en het eventuele coachingstraject voor iedereen anders zal zijn. 

Samenwerken betekent natuurlijk dat je samen iets doet. Bij de dagbesteding doen we dit door zoveel mogelijk naast elkaar te staan. Iedereen heeft (waar mogelijk) invloed en eigen ideeën of input worden gestimuleerd. Als je samenwerkt moet je natuurlijk ook rekening houden met de ander. Je hebt je eigen invloed en je eigen verantwoordelijkheid. We begeleiden dus kleine groepen (maximaal 5 dagbesteders per begeleider) waarbij we afstemmen op de wensen en behoeften van het individu.

Bij samenwerken hoort ook het elkaar helpen. Wanneer een dagbesteder moet verhuizen of een andere klus voor zich heeft staan waar Nui Spoor bij kan helpen dan gebeurd dat ook meestal. Soms individueel, maar meestal gaan we dan met een groep iemand helpen. Ook het doen van gezamenlijke activiteiten versterkt het groepsgevoel. We organiseren maandelijkse groepsactiviteiten  om dit te bewerkstelligen.