Indicaties

Op de dagbesteding kunnen mensen met verschillende achtergronden en van verschillend niveau terecht. Door de grote variatie aan werkzaamheden is er ‘voor ieder wat wils.’ In principe kan iedereen met een verstandelijke leeftijd van 8 jaar of hoger die geen intensieve lichamelijke begeleiding nodig hebben deelnemen. Door de werkzaamheden op de speeltuin streven we naar een gevarieerde groep.

Omdat de dagbesteding op een speeltuin is, waar kinderen spelen, zijn er ook een aantal exclusiecriteria. Mensen met een EPA, een verleden met ernstige gewelddelicten, ernstige verslavingsproblematiek of een vermoeden van zedenmisdrijven in het verleden kunnen niet bij ons terecht. We zullen bij iedereen het risico op ongewenst ‘acting out’ gedrag afwegen.

Het is een kleinschalige dagbesteding waarbij wordt gestreeft naar een groep dagbesteders die verschillen van problematiek en achtergrond. Er worden zowel langdurige als kortere trajecten aangeboden.