Verwijzers & particulieren

Nieuw Spoor biedt dagbesteding aan voor mensen met voornamelijk CIZ, PGB en WMO indicaties. De dagbesteding biedt de deelnemers structuur, activiteiten en zingeving. Daarnaast kan er ook worden gewerkt aan persoonlijke doelstellingen en het aanleren van vaardigheden.

 

Het is een kleinschalige dagbesteding waarbij wordt gestreeft naar een groep dagbesteders die verschillen van problematiek en achtergrond. Er worden zowel langdurige als kortere trajecten aangeboden.