Verwijzers & particulieren

Nui Spoor biedt dagbesteding aan voor mensen met voornamelijk CIZ, PGB en WMO indicaties. De dagbesteding biedt de deelnemers structuur, activiteiten en zingeving. Daarnaast kan er ook worden gewerkt aan persoonlijke doelstellingen en het aanleren van vaardigheden. 

Heeft u een potentiële deelnemer zonder indicatie of met een indicatie die nog niet actief is? Neem contact met ons op. Waar mogelijk ondersteunen wij bij het aanvragen van de indicatie. Ook onderkennen we het belang voor de cliënt om ook te worden geactiveerd wanneer de (goedgekeurde) indicatie nog niet in is gegaan. Wij helpen hierbij waar mogelijk, en beoordelen per situatie of we dit op ons kunnen nemen.